سه‌شنبه, 26 تير 1397
منوی اصلی

  معرفی مدیر عامل

  از سال 1383 در سازمان اتوبوسرانی تحت عنوان مسئول درامد مشغول بکار نموده و بعد از آن از سال 1385 تا سال 1388 تحت عنوان مسئول امور اداری و روابط عمومی مشغول فعالیت بودند و از سال 1388 تا هم اکنون بعنوان مدیرعامل مشغول فعالیت  می باشند.این سازمان هم اکنون دارای 29 دستگاه اتوبوس و 34 دستگاه مینی بوس می باشد که از این تعداد 14 دستگاه اتوبوس و 2 دستگاه مینی بوس تحت مالکیت سازمان (ملکی) بوده و 15 دستگاه اتوبوس و 22 دستگاه مینی بوس بخش خصوصی می باشند. نکاتی که در راستای توسعه ناوگان اتفاق افتاده را در چند سطری بیان خواهیم نمود.

  این سازمان از سال 1381 فعالیت خود را با 14 دستگاه اتوبوس و 4 دستگاه مینی بوس ملکی و 24 دستگاه مینی بوس خصوصی آغاز نمود که در سال 1386 پنج دستگاه اتوبوس ملکی به  ناوگان اضافه شد و در سال 1387 نیز 5 دستگاه اتوبوس ملکی و یک دستگاه اتوبوس بخش خصوصی به ناوگان اضافه شد. در سال 1388 تعداد 4 دستگاه اتوبوس و 3 دستگاه مینی بوس فرسوده ملکی سازمان از رده خارج تا تبدیل احسن گردد که آمار ناوگان در سال 1388 به 21 دستگاه اتوبوس ملکی و خصوصی و 24 دستگاه مینی بوس بخش خصوصی تقلیل یافت.

  در سال 1389 یک دستگاه اتوبوس بخش خصوصی نیز از رده خارج گردید و در این سال سازمان شروع به نوسازی ناوگان نمود بدینگونه که 9 دستگاه اتوبوس اسکانیا و بنز 457 کولردار با سیستم های پیشرفته و 10 دستگاه مینی بوس هیوندای کولردار به ناوگان اضافه نمود. منتهی 8 دستگاه از مینی بوسهای فرسوده بخش خصوصی را تبدیل به احسن نمود و نکته قابل توجهی که در سال 1389 اتفاق افتاد این بود که در این سال سازمان شروع به اجرایی نمودن اصل 44 کرد و اتوبوسها و مینی بوسهای جدید را به بخش خصوصی و رانندگان موجود سازمان بصورت نقد و اقساط واگذار کرد و برنامه آتی سازمان نیز ایجاد پروژه سیستم کارت خوان بلیط می باشد حال با توجه به تفاسیر فوق سازمان هم اکنون دارای 14 دستگاه اتوبوس ملکی و 15 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی و 2 دستگاه مینی بوس ملکی و 32 دستگاه مینی بوس بخش خصوصی می باشد.


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0